Giá Vàng | Ngoại tệ | Mã cổ phiếu HNX: RCL

flag-english flag-vietnam

Thủ tướng sẽ chủ trì hội nghị các tập đoàn, tổng công ty trong tháng 9 tới

on .

 dnnn-1533516221077562481010-58-0-423-650-crop-15335162378501531614507

 

Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương chuẩn bị báo cáo về xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có chỉ đạo liên quan đến việc tổ chức hội nghị Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.

Theo đó, hội nghị sẽ được tổ chức trong tháng 9 tới tại Hà Nội dưới sự chủ trì của Thủ tướng cùng hai Phó thủ tướng Vương Đình Huệ và Trịnh Đình Dũng

Văn phòng Chính phủ cho biết, tham gia hội nghị gồm có lãnh đạo: các Bộ, ngành, địa phương, Văn phòng Trung ương Đảng, các Ban của Đảng, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, các Ủy ban thuộc Quốc hội có liên quan, Kiểm toán Nhà nước, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, thành viên Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, lãnh đạo các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước lớn…

Để chuẩn bị cho hội nghị, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị báo cáo về: Tình hình triển khai Nghị định số 99/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 của Chính phủ về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp và định hướng sửa đổi trong thời gian tới; tình hình triển khai Đề án thành lập cơ quan chuyên trách làm đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước tại doanh nghiệp; dự thảo Nghị định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Bộ Công Thương chuẩn bị báo cáo về xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tình hình phê duyệt, triển khai thực hiện các phương án sắp xếp nông lâm trường quốc doanh.

Bộ Tài chính thành lập Ban tổ chức hội nghị do Bộ trưởng Bộ Tài chính làm Trưởng ban; xây dựng và trình bày Báo cáo tổng hợp đánh giá tình hình cơ cấu lại, các nhiệm vụ, giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước và có văn bản đề nghị một số cơ quan, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước chuẩn bị tham luận để trình bày tại Hội nghị; tập hợp các báo cáo, tham luận thành bộ tài liệu (kỷ yếu) phục vụ Hội nghị.

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp báo cáo tình hình triển khai Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 3/2/2018 của Chính phủ về thành lập Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương xây dựng báo cáo đánh giá về thực trạng và kết quả tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, nhất là các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, báo cáo tại Hội nghị.

Nguồn: Theo Vietstock 

 

 

 

VIDEO CLIPS

BẢN ĐỒ CÁC DỰ ÁN